perseverance

  1. Noun sebat
  2. Noun sebat, azim, ikdam.
  3. Noun ısrar, inat, direnme, taannüt.
  4. Noun (Kalvinizmde) Allahın seçkin kullarına devamlı lûtfu.