person year

  1. bir kişi tarafından bir yıl içinde yapılan işe eşit iş birimi