persuade someone of the truth of one's statement

  1. Fiil birini söylediğinin doğru olmadığına inandırmak