physical person

  1. İsim, Hukuk gerçek kişi, gerçek şahıs
  2. gerçek şahıs