1. (birer birer muayene edip içlerinden birini) seçmeye çalışmak.
    Eager shoppers were picking over the
    shirts on the bargain tables.
arasından en iyisini seçmek Fiil