pick someone's brains

  1. başkasının zekâsına/bilgisine güvenmek, kopyacılık yapmak.
    He refused to prepare for the exam but
    counted on being able to pick his roommate's brains: Sınava hazırlanacağı yerde arkadaşından kopya yapacağına güvendi.