pledge one's property

  1. Fiil menkul eşyayı rehnetmek
  2. Fiil malını rehin etmek
  3. Fiil menkul eşya rehin etmek