political science

  1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler siyasal bilgiler
  2. siyasal bilgiler, idarî ilimler.
    political scientist: siyasal bilgiler uzmanı.
Mülkiye Özel Isim, Kurum İsimleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler İsim, Eğitim
siyaset bilimi ve kamu yönetimi İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim