post indorsement

  1. poliçenin protesto süresi geçtikten sonra yapılan ciro