pressure bargaining

  1. baskılar altında yapılan pazarlık
  2. baskı altında yapılan pazarlık