pressure group

  1. baskı grubu: kendi çıkarları için hükümete/yasama organlarına etki/baskı yapan grup.