1. Geçişsiz Fiil yaygın/âdet olmak, hüküm sürmek, yaşamak.
  That custom still prevails: O âdet hâlâ yaşıyor.
  A
  belief in magic still prevails among some tribes.
 2. Geçişsiz Fiil hâkim olmak, bariz/göze çarpan niteliği … olmak.
  Suspicion and fear prevailed in his actions:
  Davranışlarına şüphe ve korku hâkimdi.
 3. Geçişsiz Fiil
  prevail over: üstün/galip gelmek, yenmek, davayı/mücadeleyi kazanmak.
  Justice has prevailed,
  the guilty man has been punished.
 4. Geçişsiz Fiil başarmak, etkili/başarılı olmak.
 5. Geçişsiz Fiil yürürlükte olmak.
  That law still prevails.
bir şeye galip gelmek Fiil
birini bir şey yapmaya ikna etmek Fiil
razı/ikna etmek, gönlünü yapmak.
I tried to prevail upon her to stay a little longer.
düşmana galip gelmek Fiil
gönlü götürmemek Fiil
birini razı etmek Fiil
birini birine 100 dolar vermesi için ikna etmek Fiil