prevent someone (from) doing sth

  1. Fiil birinin bir şey yapmasına engel olmak
  2. Fiil birinin bir şey yapmasını engellemek