private ends

bazı özel amaçlara hizmet etmek Fiil