private individual

sadece bir birey gibi davranmak Fiil
özel şahıs olarak