private warehouse

  1. özel depo (sahibinin kendi mallarını muhafaza ettiği depo
  2. özel depo