1. İsim, Hukuk şartlı salıverme
  2. İsim, Hukuk denetimli serbestlik
  3. İsim deneme.
  4. İsim (bir kimsenin davranış, yetenek vb.'nin) deneme süresi, çıraklık, (memuriyet) adaylık süresi.
  5. İsim, Hukuk (a) gözaltında bulunmak şartıyla mahkûmun serbest bırakılması, (b) gözaltı, gözaltında bulunma/serbest
    kalma.
    on probation: gözaltında, koşullu olarak serbest bırakılmış.
    probation officer: gözetçi, gözaltında serbest bırakılan mahkûmu denetleyen görevli.
belli bir süre denenme koşuluyla işe alınmak Fiil
şartlı tahliye edilmek Fiil
şartlı tahliye kararı vermek Fiil
şartlı tahliye durumunda şartları ihlal etmek Fiil
cezayı ertelemek Fiil
deneme şartıyla işe alma
acemilik devresi
birini denemek için bir süre bir yerde çalıştırmak Fiil
meşruten tahliye
iyi hal sebebiyle tahliye
şartlı salıverme
şartlı tahliye kararını ertelemek Fiil
şartlı tahliye kararını ertelemek Fiil
şartlı tahliye süresi
şartlı tahliye şartları İsim
şartlı tahliye durumunda şartları ihlal etme
birini iki yıl denenme koşuluyla işe alma
deneme yılı
memurun denemek üzere işe alınması
cezaların tecili
(US) vasiyet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memur
hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur
cezanın ertelenmesi emri
ceza erteleme süresi
işte deneme süresi
şartlı tahliye yoluyla suçların ıslahını amaçlayan ceza sistemi
şartlı salıvermede denetleyici memurun gözetimi altında olmak Fiil, Hukuk
vesayet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memurun nezareti altına konmak Fiil, Hukuk
ceza erteleme emri çıkarmak Fiil
bir nezaretçinin nezareti altına koymak Fiil