1. Geçişsiz Fiil ilerlemek, devam etmek, ileri gitmek.
  to proceed on one's way: yoluna devam etmek.
  before we
  proceed further: fazla ilerlemeden önce.
 2. Geçişsiz Fiil (bir işi/işlemi) sürdürmek, kovuşturmak, devam etmek.
  proceed to blows: yumruk yumruğa dövüşmek, yumruklaşmak.
 3. Geçişsiz Fiil (bir işi yapmaya) devam etmek.
  proceed with something: bir şeye devam etmek.
  How do we proceed
  now: Şimdi ne yapacağız/nasıl devam edeceğiz?
 4. Geçişsiz Fiil (söyleve/demece) devam etmek.
 5. Geçişsiz Fiil, Hukuk dava açmak, davayı sürdürmek, adlî kovuşturma/takibat yapmak.
  proceed against someone: birinin aleyhine dava açmak.
 6. Geçişsiz Fiil (iş/eylem vb.) sürmek, sürüp gitmek, devam etmek.
  the negotiations now proceeding: devam etmekte
  olan müzakereler.
  Things are proceeding as usual: İşler normal seyrinde (sürüp) gidiyor.
 7. Geçişsiz Fiil belirmek, (karşısına) çıkmak, zuhur etmek, sâdır olmak.
 8. Geçişsiz Fiil doğmak, meydana gelmek, sonuç olarak husule gelmek, sonuç vermek.
yolculuğuna devam etmek Fiil
yoluna devam etmek Fiil
konuşma sına devam etmek Fiil
konuşmasına devam etmek Fiil
işine devam etmek Fiil
dava muamelesine devam tebliği
aleyhinde dava açmak Fiil
birini dava etmek Fiil
birine dava açmak Fiil
birini mahkemeye vermek Fiil
kovuşturmak Fiil
talimata göre hareket etmek Fiil
vasat hızla ilerlemek Fiil
ortak eylemde bulunmak Fiil
takibat açmak Fiil
cezai kovuşturma açmak Fiil
aşama aşama ilerlemek Fiil
kademe kademe ilerlemek Fiil
dikkatli davranmak Fiil
taraflardan birinin itirazı üzerinde hareket etmek Fiil
birşeyin sonucunda ortaya çıkmak Fiil
birşeyin sonucu olarak ortaya çıkmak Fiil
savaş yüzünden ortaya çıkmak Fiil
metodik davranmak Fiil
bazı yollardan gitmek Fiil
doğru olduğu varsayımına dayanmak Fiil
yolculuğa devam etmek Fiil
oy kullanmaya doğru ilerlemek Fiil
oylamaya başvurmak Fiil
başka bir konuya geçmek Fiil
taarruza geçmek Fiil
müessir fiile kalkışmak Fiil
yumruk yumruğa gelmek Fiil
işine devam etmek Fiil
birşeyi yapmaya koyulmak Fiil
birşeyi yapmaya geçmek Fiil
aşırılıklara gitmek Fiil
birşeye devam etmek Fiil
birşeye geçmek Fiil
tanıkları dinlemeye geçmek Fiil
tanıkların dinlenmesine geçmek Fiil
gündeme geçmek Fiil
saldırıya geçmek Fiil
yemek odasına geçmek Fiil
seçime gitmek Fiil
sıradaki işi ele almak Fiil
gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak Fiil
gündeme geçmek Fiil
şiddete girişmek Fiil
şehre doğru gitmek Fiil
bir davaya bakmak Fiil
davaya bakmak Fiil
bir işi ele almak Fiil
bir duruşmaya devam etmek Fiil
duruşmaya devam etmek Fiil
bir başvuruyu incelemek Fiil
düşünce tarzına devam etmek Fiil
birşeyi sürdürmek Fiil
birşeye devam etmek Fiil
bir şeye girişmek Fiil
bir borçlunun iflas muamelesine başlamak Fiil
bir borçlunun iflas muamelelerine başlamak Fiil
derse davam etmek Fiil
duruşmaya devam etmek Fiil