produce documents

bir iddiayı ispatlamak için belge göstermek Fiil
bir iddiayı destekleyici belgeler ibraz etmek Fiil
bir iddayı belgeyecek belgeler göstermek Fiil