promote a bill in parliament

  1. Fiil bir kanun tasarısını parlamentoda desteklemek
  2. Fiil parlamentodan bir önergeyi geçirmek