proof of a claim

bir iddiayı ispatlamak için belge göstermek Fiil