proposition

 1. öneri, önerge, teklif.
 2. teklif etme, teklif/önerge verme.
 3. (uğraşılması gereken) iş/girişim/teşebbüs/kimse.
  a tough proposition: çetin mesele/sorun.
  He's
  a tough proposition: Belalının/nemrudun biridir.
 4. sorun, tartışılacak mesele.
 5. Mantık önerme, kaziye.
 6. Matematik dava, teorem, ispatlanacak bir teoremin veya yapılacak işlemin sözle ifadesi.
 7. uygunsuz teklif, cinsî münasebette bulunma teklifi.
 8. önermek, teklif etmek, öneride/teklifte bulunmak.
 9. uygunsuz teklifte/cinsî münasebette bulunma teklifinde bulunmak.
bir teklifi kabul etmek Fiil
iş teklifi
bir teklifi kuvvetle desteklemek Fiil
teklifi kuvvetle desteklemek Fiil
bir teklifi müzakere etmek Fiil
kolay iş
ufak tefek şey
uygulanabilecek teklif
protocol ile ayni anlama gelir. ilköneri: deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel
yasa niteliğindeki tümce.
satın alma teklifi
bir teklifi reddetmek Fiil
satış teklifi
noktainazarını belirtmek Fiil
bir ürün ya da hizmetin üstünlüğü ya da sağladığı yarar
bir reklamın ya da kampanyanın temelini oluşturacak nitelikte
birine bir teklifte bulunmak Fiil