prove to be a forgery

  1. Fiil sahtekârlık olduğunu ispatlamak
  2. Fiil taklit çıkmak
  3. Fiil sahtecilik sahtekârlık olduğunu ispatlamak