1. mevzuat
  2. yönetmelik
  3. tüzük
  4. umumi kanun (kamuyu ilgilendiren kanun
  5. kamuyu ilgilendiren kanun
ahlaka aykırı hareket