public hearing

  1. İsim, Hukuk açık duruşma
  2. İsim, Hukuk duruşmaların aleniyeti
  3. aleni duruşma
açıkoturum (celse
açık oturum