public service

  1. İsim, Hukuk kamu hizmeti
  2. İsim, Kamu Yönetimi amme hizmeti
  3. (US) kamu hizmeti
  4. (US) devlet hizmeti
  5. devlet hizmeti
kamu hizmetlerinden yasaklı
devlet memuru olarak yetiştirmek Fiil
kamu makamlarınca belirli bir bütçe çerçevesi içinde ya da bütçeye göre tutulan muhasebe sistemi
bütçeye dayalı kamu muhasebesi İsim
kamu hizmeti reklamcılığı
genel olarak toplumun yararına
medya tarafından indirilmiş fiyatlar ya da bedelsiz olarak yapılan reklamlar
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri İsim
kamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları İsim
(US) kamu hizmeti gören şirket veya tüzel kişi (gaz , su , elektrik vb hizmetleri sağlayan şirket
kamu personeli treni
kamu ulaşım aracı
s kamu makamlarınca sağlanan hizmetler İsim
halkı askerlikten soğutma İsim, Hukuk