1. İsim kovalama, kovuşturma, takip (etme), peşinden koşma.
    in pursuit of: peşinde, kovalayarak.
    in
    hot pursuit of: yakından kovalayarak, peşinden ayrılmaksızın.
  2. İsim arama, elde etmeye çalışma.
    the pursuit of happiness.
  3. İsim uğraş, meşgale, meşguliyet, iş, meslek.
boş zaman uğraşı
kovuşturmadan paçasını kurtarmak Fiil
yeni merak
sıcak takip İsim
yakından takip, (düşmanı/hırsızı vb.) kovalama. İsim
sıcak takip İsim, Askerlik
boş zaman uğraşları İsim
mesleki uğraş
takibat açma hakkı
takibe geçmek Fiil
peşinde olma
bir cinayetin takibi
bir planın peşinde olma
bir uğraş peşinde olma
mutluluk arama
bilgi peşinde olma
mevki peşinde olma
kâr peşinde olma
avcı uçağı.
birinin peşinde olmak Fiil
açık denizlerde kesintisiz takip İsim, Uluslararası Hukuk