tatil diye daha yüksek fiyat istemek Fiil
Tam adını koyamıyorum. Cümle, Deyim
Tam nedir bilmiyorum. Cümle, Deyim
Net bir şekilde tanımlayamıyorum. Cümle, Deyim
açıkçası, doğrusunu söylemek lâzımgelirse.
Not to put too fine a point on it, I didn't think your
performance was very good.
yiğitlik göstermek Fiil
abartarak övmek/methetmek, ballandırmak, göklere çıkarmak, dalkavukluk yapmak, yaltaklanmak, bin dereden
su getirmek.
Bob wanted to go to the movies. He layed it on thick to his mother: Bob sinemaya gitmek için annesine yaltaklandı.
ince eleyip sık dokumak.