put the finger on someone

  1. Fiil birini ele vermek
  2. Fiil birini gammazlamak
  3. Fiil biri hakkında istihbarat vermek
  4. Fiil biri hakkında bilgi vermek