put the lid on

  1. Fiil (Br) canına tak etmek
  2. Fiil bu kadarı da fazla olmak
  3. Fiil ağzına gem vurmak