quarter breed

dörttebir melez: dört ceddinden yalnız biri beyaz olan (Amerika yerlisi). İsim