quasi- contract

  1. şibih akit
  2. yasanın izin verdiği fiil
  3. haksız zenginleşmeyi önlemek için bir sözleşme olmaksızın (veya sözleşmeden bağımsız olarak) yasaların getirdiği sorumluluk
sözleşme olmadığı hallerde kanunun koyduğu yükümlülük. İsim
zımni akit İsim, Hukuk
zımni sözleşme İsim, Hukuk
akit benzeri
şibih akit