1. arama, araştırma.
    a quest for uranium: uranyum arama.
  2. (Orta Çağlarda şövalyelerin atıldığı) macera, serüven.
  3. serüvenci, maceraperest, macera arayan.
  4. soruşturma, tahkikat.
  5. quest for/after: aramak, araştırmak. to quest after hidden treasure: gizli hazineyi aramak.
  6. serüvene/maceraya atılmak.
  7. (av köpeği) (a) av aramak, (b) havlamak, ulumak.
  8. questingly: araştırarak.
yiyecek arama
altın arama
bağımsızlık arama
biri hakkında bilgi aramak Fiil
biri hakkında bilgi almaya çalışmak Fiil
bir şeyin peşine düşmek Fiil