question in dispute

  1. münazaa mevzuu
  2. ihtilaf konusu
  3. münakaşalı mesele
  4. tartışmalı mesele