1. İsim yarış, koşu.
  flat race: engelsiz yarış/koşu.
  have/run/lose/win a race. a 10-mile race a boat-race.
 2. İsim müsabaka, yarışma.
 3. İsim (a) hızlı su akışı, akıntı (deniz/nehir), (b) su yatağı, akıntı/nehir yatağı.
  A mill-race is the fast
  stream of water driving the wheel of water-mill.
 4. İsim (a) yarış: hızın önemli olduğu yoğun faaliyet.
  An armaments race: silahlanma yarışı. (b) akış,
  cereyan.
  The race of life. The old man's race of life was nearly run.
 5. İsim oluk, kanal.
 6. İsim
  race-way ile ayni anlama gelir. yuva, hareket eden makine parçası yatağı.
 7. İsim ırk.
  The black/white/yellow races.
 8. İsim soy, cins, döl.
  Breed an improved race of cattle.
 9. İsim nesil, kuşak.
 10. İsim, Zooloji familya, aile, âlem.
  The race of fishes/of birds.
  The human race: insanoğlu, insanlık âlemi, beni âdem.
 11. İsim (şarap) özel tat, çeşni.
 12. İsim zencefil kökü.
  race ginger: kök zencefil.
 13. Fiil yarışmak, yarış yapmak/etmek, koşuya/yarışa girmek.
  She's a good swimmer and often races.
 14. Fiil yarışa sokmak, at/köpek yarışı yap(tır)mak.
  My horse has hurt his foot so I can't race him.
 15. Fiil alabildiğine koş(tur)mak, çok hızlı gitmek/götürmek.
  He came racing across the road. We raced the sick man to hospital.
 16. Fiil (makine) fazla hızlı işle(t)mek, boşta hızla dön(dür)mek, ambale olmak/etmek.
  to race a motor.
 17. Fiil yarışa sokmak, yarıştırmak.
arabasını ağaca toslatmak Fiil
otomobil ile ağaca toslamak Fiil
uçak yarışı
her ata yaş, cins, sicil ve başarısına göre belirli bir ağırlık tanıyan at yarışı.
silah yarışı
silahlanma yarışı
silah yarışı.
silahlanma yarışı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
ilkel ırk
bilyalı yatak
bilyalı rulman
bisiklet yarışı
kara ırk, zenci ırkı. İsim
iddialı yarış: yarışa giren her atın yarıştan önce pey süren tarafından sabit fiyata satın alınabileceğı
at yarışı. selling race
İsim
kır koşusu. İsim
kır koşusu
kısa mesafeli otomobil yarışı: duran iki oto arasında yapılır. En çok hızlanan oto kazanır. Sadece
drag
ile ayni anlama gelir.
drag racer: oto yarışçısı.
drag racing: oto yarışı yapma.
İsim
yarışa bahis koymak Fiil
engelsiz at yarışı
koşumlu yarış.
yarıştırmak Fiil
at yarışı. İsim
insan ırkı
manialı koşu
bir yarışın başında kurnazlıkla iyi yere geçmeye çalışmak Fiil
mukavemet yarışı
maraton
üstün/hâkim ırk, başka ırklara/uluslara egemenlik imtiyazını kendinde gören, onlardan üstün yaratıldığına inanan ırk/ulus. İsim
Akdeniz ırkı.
serbest yüzme yarışı: her yüzücünün istediği tarzda yüzdüğü yüzme yarışı.
karışık ırk
karışık soy
soyu karışık şey
otomobil yarışı
engelli/manialı yarış.
obstacle racer: engelli yarışçı.
nesli bozuk
ırkdaş
soyu belli
kırda yapılan engelli at koşusu
patates yarışı.
kör dövüşü, semeresiz didişme, koşuşturma, yorucu fakat sonuçsuz çabalama, keşmekeş, hercümerç, hengâme.

We are living in the rat race.
bayrak yarışı/koşusu.
yol koşusu
çuval yarışı.
sack racer: çuval yarışçısı. İsim
kazanan atın satıldığı yarış. İsim
uzay yarışı
yarışta kimin birinci geleceğini tahmin etmek Fiil
ödülün bir kısmı at sahibi tarafından konulan at yarışı. İsim
hızlı gelgit akıntısı. İsim
tideway İsim
yürüme yarışı.
beyaz ırk. İsim
ırk ayırımı yapmadan
sarı ırk, Mongoloit ırkı, özellikle Çinliler. İsim
bir kanun tasarısını parlamentodan acele çıkarmak Fiil
yarış etmek Fiil
yarışmak Fiil
zamanla yarışma.
it's a race against time: vakit pek dardır, çok az zaman var.
work against
time: bir iş için çok sıkışmak, pek az vakti olmak.
yarış kayığı
yarış programı
yarış pisti
ırk çatışması
koşu yeri
ırk farkı
ırk ayrımı
yarış otomobili sürücüsü
yarışta kazanılan paradan alınan vergi yarış otomobili sürücüsü
başkanlık yarışı
ırk nefreti
yarış atı. İsim
şeref dolu meslek yaşamı
politikacılar sınıfı
ırk sorunu
ırk kavgası, ırklar arasındaki düşmanlıktan doğan kargaşalık. İsim
ırk yok-olumu: üreme oranı çok düşük olan ırkın zamanla yok olması. İsim
koşu yolu, yarış pisti, herhangi bir yarışın yapıldığı yol. İsim
yarış acentesi
müşterek bahisleri toplayan
zamanla yarış, bir işi belirtilen zamandan önce bitirme gayreti.
bilyalı yatak
cycling ile ayni anlama gelir. bisiklet yarışı.
bisiklet yarışı.