1. İsim rad: soğurulan ışınım dozu birimi, 1 gramlık soğuran maddeye 100 erglik enerji veren doz.
  2. İsim, Matematik (bkz: radian )
radical.
radix.
saniyede radyan (açısal hız birimi). İsim
saniyede radyan (açısal hız birimi). İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gök gürlemesi, gök gürültüsü