1. İsim (şiddetli) öfke, kızgınlık, tehevvür, hiddet, gazap, köpürme.
  be in a rage: çok öfkeli olmak.

  fly/fall into a rage: küplere binmek, kızıp köpürmek.
 2. İsim (yangın, dalga, fırtına, hastalık vb.) şiddet, azgınlık, önüne geçilemezlik.
 3. İsim (duygu/arzu/iştah vb.) azgınlığı/taşkınlığı.
 4. İsim istek, özen, arzu, şevk, gayret.
 5. İsim heves, iptilâ, tutku.
 6. İsim delilik.
 7. Geçişsiz Fiil çok öfkelenmek/kızmak, köpürmek, hiddetlenmek, gazaba gelmek, küplere binmek, tepesi atmak.
  rage at/against
  something: bir şeye çok kızmak/köpürmek.
 8. Geçişsiz Fiil hezeyan etmek, çılgınca bağırıp çağırmak, şiddetle/hışımla hareket etmek/esmek/akmak vb.
 9. Geçişsiz Fiil kudurmak, köpürmek, azmak, şiddetlenmek.
  The battle raged: Muharebe şiddetlendi.
 10. Geçişsiz Fiil kasıp kavurmak, kırıp geçirmek, yakıp yıkmak, felaket halini almak.
  The disease raged through the
  city for months: Hastalık aylarca şehri kırıp geçirdi.
öfkesinin dizginlerini bırakmak Fiil
çok rağbette, moda, çok tutulan/beğenilen.
be all the rage: pek rağbette olmak, pek tutulmak/rağbet
görmek, alıp yürümek.
have a rage for sth: bir şeye tutulmak/delisi/müptelâsı olmak.
köpürmek Fiil
hışmına uğramak Fiil
kükremek Fiil
Hiddet Günü Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
öfkeden patlamak Fiil
birden öfkelenmek Fiil
zıvanadan çıkmak Fiil
küplere binmek Fiil
melce
barınacak yer
babalı
öfkeden dili tutulmuş
zıvanadan çıkarmak Fiil
sürücü saldırganlığı İsim, Psikoloji
ifrit kesilmek Fiil
dinmek, sükûnet bulmak, sakinleşmek.