rateable value

  1. bir gayri menkulün muhtemel yıllık ortalama masraf tutarı
  2. sigortası ve öteki masrafları düşüldükten sonra kalan değeri
  3. (Br) bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer