1. Geçişli Fiil düzeltmek, doğrultmak, normale döndürmek.
    Armed forces will be sent to rectify the situation.
  2. Geçişli Fiil tashih/islâh etmek, yanlışlarını düzeltmek.
  3. Geçişli Fiil, Kimya damıtmak, (damıtarak) arıtmak/tasfiye etmek.
  4. Geçişli Fiil, Elektrik-Elektronik doğrultmak, alternatif akımı doğru akıma çevirmek.
  5. Geçişli Fiil yay uzunluğunu ölçmek.
  6. Geçişli Fiil sağlamlaştırmak, islâh/tamir etmek, sağlam/normal/ sağlıklı duruma getirmek.
davanın ıslahı İsim, Hukuk
karar düzeltme İsim, Hukuk
bir kararı düzeltmek Fiil
bir yöntemi geliştirmek Fiil
bir kaydı düzeltmek Fiil
bir ifadeyi düzeltmek Fiil
suiistimalleri düzeltmek Fiil
suistimalleri düzeltmek Fiil
bir kaydı düzeltmek Fiil
kayıt düzeltmek Fiil
bir hatayı düzeltmek Fiil
muhasebe kayıtlarını düzeltmek Fiil
bir şeydeki denge bozukluğunu düzeltmek Fiil
kütük sicil kaydını düzeltmek Fiil