rectify

  1. Transitive Verb düzeltmek, doğrultmak, normale döndürmek.
    Armed forces will be sent to rectify the situation.
  2. Transitive Verb tashih/islâh etmek, yanlışlarını düzeltmek.
  3. Transitive Verb, Chemistry damıtmak, (damıtarak) arıtmak/tasfiye etmek.
  4. Transitive Verb, Electronics doğrultmak, alternatif akımı doğru akıma çevirmek.
  5. Transitive Verb yay uzunluğunu ölçmek.
  6. Transitive Verb sağlamlaştırmak, islâh/tamir etmek, sağlam/normal/ sağlıklı duruma getirmek.
davanın ıslahı Noun, Law
karar düzeltme Noun, Law
bir kararı düzeltmek Verb
bir yöntemi geliştirmek Verb
bir kaydı düzeltmek Verb
bir ifadeyi düzeltmek Verb
suiistimalleri düzeltmek Verb
suistimalleri düzeltmek Verb
bir kaydı düzeltmek Verb
kayıt düzeltmek Verb
bir hatayı düzeltmek Verb
muhasebe kayıtlarını düzeltmek Verb
bir şeydeki denge bozukluğunu düzeltmek Verb
kütük sicil kaydını düzeltmek Verb