1. paraya çevirme, bedelini ödeyip geri alma, fidye ile kurtarma, telâfi etme, düzeltme.