1. Geçişli Fiil acınmak, yerinmek, yazıklanmak, üzülmek, üzüntü/teessür duymak, kederlenmek.
  To regret someone's death.

  We deeply regret to have to announce to you the death of our father: Babamızın öldügünü derin üzüntü ve teessürle size bildiririz.
 2. Geçişli Fiil esef/teessüf etmek, müteessif olmak, pişman/nadim olmak, pişmanlık/nedamet duymak.
  It is to be regreted
  that: Yazık ki, teessüf olunur ki, maalesef.
  We've always regreted selling the house. I regret having called (=that I called) him a thief. She regrets that she can't come. 3. hasretini çekmek.
 3. İsim acınma, yerinme, yazıklanma, üzülme, üzüntü, esef, keder.
  We heard with regret that you had failed the examination.
 4. İsim pişmanlık, nedamet.
maalesef, yazık ki.
acındırmak Fiil
acındırma
yeni hisse senedi çıkarıldığında hisse satın almak için müracaat eden kişiye şirket yöneticilerince gönderilen
ve kibarca kendisine hisse ayrılmadığın
müteessir olmak Fiil
rahmet okumak Fiil
üzülerek bildirmek Fiil
belirtmekten üzüntü duymak Fiil
belirtmekten üzüntü duymak Fiil
üzülerek bildirmek Fiil
belirtmekten üzüntü duymak Fiil
üzülerek bildirmek Fiil
maatteessüf
maalesef, üzülerek söyleyeyim/söyleyelim ki … (Fena haber verirken kullanılır).
We regret to inform
you that you are to be dismissed next week: Maalesef gelecek hafta işinize son verilecek.
pişman etmek Fiil
...'i üzülerek bildiririz.