1. İsim prova, deneme.
    dress rehearsal: elbise provası.
    play in/under rehearsal: provası yapılan piyes.
  2. İsim prova yapma.
    to put a play in rehearsal: bir piyesin provasını yapmak.
  3. İsim sayıp dökme, ayrıntılı anlatım.
    a rehearsal of woes.
provada olmak Fiil
genel çalışma, kostümlü prova. İsim
(tiyatro) genel prova
kostümlü prova