relevant cost

  1. uygun maliyet (bir karar alma işleminde kullanılabilecek en uygun maliyet
  2. uygun maliyet