remand a case for further enquiry

  1. Fiil bir davayı yeniden tetkiki için temyiz mahkemesi tarafından kararı veren mahkemeye göndermek