replenish a loan

  1. Fiil bir krediye ek teminat vermek
  2. Fiil bir borç için ek teminat sağlamak
  3. Fiil krediye ek teminat vermek