retaliation

  1. İsim, Askerlik misilleme
  2. İsim misilleme, misli ile mukabele etme, mukabelei bilmisil, aynen karşılık verme, mukabelede bulunma, öç/intikam
    alma.
    in retaliation for: misilleme olarak.
misilleme olarak
misliyle karşılık verme kanunu
kitle sel karşılık doktrini
kitlesel misilleme
yabancı bir devletin askeri saldırganlığına nükleer saldırıyla karşılık verme tehdidi
büyük çapta misilleme
misilleme önlemi
misillemeye uğramak Fiil
kısas İsim, Din ve İnanç
misliyle karşılık İsim, Askerlik
misliyle mukabele İsim, Askerlik