revenue office

  1. İsim, Kamu Yönetimi defterdarlık
  2. devlet hazinesi
  3. gümrük müdürlüğü
(Br) Maliye tahsil şubesi İsim
vergi ve gelir idaresi
defterdarlık vergi ve gelir idaresi
(US) defterdarlık