1. İsim bozgun, he
  zimet. The enemy retreat soon became a rout.
  put to rout: bozguna/hezimete uğratmak.

  an utter rout: ezici
  bir bozgun, kahhar bir hezimet.
 2. İsim, Hukuk başkal
  dırma, ayaklanma niyetiyle birkaç kişinin top
  lanıp huzuru/asayişi bozması, 4. kalabalık
  gece toplantısı/eğlentisi.
 3. İsim topluluk, toplantı.
 4. İsim maiyet, arkadaşlar, çevre, muhit.
 5. İsim kükreme.
 6. İsim horlama.
 7. Fiil bozmak, bozguna/hezimete uğratmak.
  Our soldiers routed the enemy.
 8. Fiil (domuz vb.) burnu ile yeri eşelemek.
 9. Fiil köklemek, kökünden söküp çıkarmak.
 10. Fiil yatağından kaldırmak.
  The farmer routed his sons out of bed at five o'clock..
 11. Fiil kovmak, sürüp çıkarmak, gizlendiği yerden zorla çıkarmak.
 12. Fiil eş(ele)mek, çukur açmak, kazmak.
 13. Fiil kükremek, böğürmek.
kurcalamak
, karıştırarak aramak/bulmak.
yerinden yurdundan etmek Fiil