sızan/akan su, emilmeyerek toprak üstünde akıp giden yağmur suyu. İsim
(berabere kalanlar arasında) son maç/seçim, eleme maçı/seçimi. İsim
kaçış alanı İsim, Spor
mutlak çoğunluğun olmaması durumunda yapılan son seçim turu
akış derecesi
(a) kaçmak, kaçır(t)mak, hızla uzaklaş(tır)mak.
His wife ran off with another man. (b) (kolayca/çabucak)
yaratmak/ibda etmek, icra etmek, (c) (yarışmada) kazananı seçmek/belirtmek, (d) sürmek, kovmak, uzaklaştırmak. (e) fotokopi yapmak, kopya çıkarmak.
Could you run me off 3 copies of this article, please. (f)
run off with: çalmak, alıp kaçmak, yürütmek.
He ran off with a book from the library. (g)
run off one's feet
k.d. işi başından aşmak, çok meşgul olmak
(US) kati hazırlayıcı seçim